Prokuratura Rejonowa w Kutnie i miejscowa policja prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł 37 – letni pacjent szpitala w Kutnie.

Ustalenia śledztwa

37 – latek przywieziony został do kutnowskiego szpitala 9 marca 2019 roku. Zakwalifikowano go do pobytu na oddziale chorób wewnętrznych i umieszczono w 2 – osobowej sali. Z relacji personelu medycznego wynika, że wdrożono właściwą terapię.

W nocy (11/12 marca 2019 roku) około godziny 24:00 mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać. Chciał wyjść ze szpitala, nielogicznie się wypowiadał. Odnotowano u niego przejawy agresji. To spowodowało, że podjęto decyzję o przywiązaniu go do łóżka pasami bezpieczeństwa. Po godzinie 1:00, z sali wybiegł drugi leżący tam pacjent krzycząc, że doszło do pożaru. Niezwłocznie przystąpiono do jego gaszenia.

37 – latek doznał poparzenia około 70% powierzchni ciała. Mężczyzna został przeniesiony na OIOM. Podjęto czynności związane z jego transportem do specjalistycznej placówki zajmującej się leczeniem poparzeń. Mężczyzna zmarł 12 marca 2019 roku około godziny 9:00.

Oględziny miejsca zdarzenia

Przeprowadzone z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa oględziny doprowadziły do ujawnienia na łóżku, które uległo spaleniu papierosów i nadpalonej zapalniczki. Aktualnie prowadzone postępowanie, dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Niewykluczone jest, że po dokonaniu dalszych ustaleń śledztwa, kwalifikacja prawna zdarzenia ulegnie zmianie.

Aktualnie trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny pożaru. Weryfikowane są również okoliczności dotyczące spełnienia przez personel szpitala właściwych procedur i wymogów bezpieczeństwa.


Źródło: Prokuratura Krajowa