Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował o udzieleniu pożyczek w łącznej wysokości 25 mln zł dla trzech szpitali wojewódzkich, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W trakcie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni zdecydowali o wsparciu Szpitala Specjalistycznego w Rybniku kwotą 15 mln zł oraz szpitali w Bielsku-Białej i Częstochowie, w obu przypadkach kwotą 5 mln zł. Celem udzielenia pożyczek dla podmiotów leczniczych jest spłata zobowiązań w związku z bardzo trudną sytuacją finansową placówek.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przypomniał, że decyzja o potrzebie wsparcia Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zapadła podczas tzw. Okrągłego Stołu zorganizowanego przez marszałka Jakuba Chełstowskiego w Sali Sejmu Śląskiego w lipcu 2021 roku.

- Cieszę się, że zgodnie z moją zapowiedzią radni Sejmiku Województwa Śląskiego zagłosowali dziś za przekazaniem 25 mln zł, by ustabilizować sytuację w szpitalach wojewódzkich. Wierzę, że te środki pozwolą rozwiązać najpilniejsze problemy finansowe tych placówek, co przełoży się na komfort pacjentów i personelu medycznego – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego