Czas pandemii koronowirusa SARS-Cov-2 postawił przed Rzecznikiem Praw Pacjenta nowe wyzwania związane z dotarciem do społeczeństwa i na bieżąco informowaniem o przysługujących prawach a jednocześnie zapewnieniem pacjentom stałego kontaktu z Biurem.

W pierwszej kolejności Biuro RPP odpowiedziało na znacznie zwiększającą się ilość telefonów na Telefonicznej Informacji Pacjenta. Wprowadzono dodatkowe dyżury na infolinii, która działa także w soboty oraz zwiększono aktywność w mediach społecznościowych. W tym miesiącu uruchomiono również czat. Od początku maja sytuacja powoli się stabilizuje. Obecnie wpływa ponad 2 tys. zgłoszeń tygodniowo.

Biuro RPP poinformowało, że około 41% zapytań i problemów dotyczyło sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Większość rozmówców zgłaszała zastrzeżenia, dotyczące funkcjonowania placówek medycznych, w tym szpitali, przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych a także rehabilitacji czy leczenia stomatologicznego. Duża część spraw dotyczyła także zasad kwarantanny. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:

 1. Leczenia ambulatoryjnego - 21% dzwoniących zgłaszało zastrzeżenia do:
 • placówek podstawowej opieki zdrowotnej – problemów z dodzwonieniem się do rejestracji, odmowy wystawienia e-recept, odmowy przyjęcia deklaracji wyboru lekarza POZ, żądania zgłoszenia się do placówki po receptę, odmowy wizyty domowej, zastrzeżeń do jakości teleporad, problemów z realizacją zaleconych badań laboratoryjnych, odmowy wystawienia zwolnienia, uzależnienia pomocy lekarskiej w przychodni od wykonania we własnym zakresie testu na COVID-19;
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – problemów z dodzwonieniem się do placówki, odmowy rejestracji, żądania wykonania zaleconych badań komercyjnie, odmowy podania zastrzyków, odwoływania ustalonych badań lekarskich; odmowy rejestracji skierowań.
 1. Kwarantanny - 15 %. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:
 • nowych przepisów, które weszły w życie 4 maja 2020 r. – zasady zwolnienia z odbywania kwarantanny i na jakich zasadach;
 • procedury odbywania kwarantanny, możliwości skrócenia kwarantanny, obowiązku objęcia współlokatorów kwarantanną;
 • możliwości wykonania badania na COVID-19 w 12 dniu kwarantanny.
 • trudności z realizacją testów na COVID-19, co w konsekwencji powoduje przedłużenie okresu kwarantanny;
 1. Funkcjonowania szpitali - 13%. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:
 • problemów z dodzwonieniem się do placówki;
 • odwoływania planowych przyjęć;
 • problemów z uzyskaniem informacji przez telefon o stanie zdrowia bliskich przebywających w szpitalu;
 • odmowy przyjęcia do szpitala, wystawienia zwolnienia, kontaktu z bliskimi w złym stanie zdrowia; żądanie nowego skierowania, odmowa przełożenia terminu rehabilitacji, problemów ze zmianą terminu rozpoczęcia rehabilitacji, odmowy kontynuacji leczenia
 • przekładania terminów wykonania zabiegów operacyjnych;
 • uzależnienia przyjęcia do szpitala od wykonania testu na COVID-19 – bez skierowania na to badanie.

W związku ze zniesieniem ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii od dnia 4 maja 2020 roku odnotowano szereg zgłoszeń, dotyczących problemów związanych z rehabilitacją leczniczą:

 • dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji (żądanie nowego skierowania, wyznaczanie nowego terminu rehabilitacji, problemy ze zmianą terminu rozpoczęcia rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia rozpoczętego przed epidemią);
 • odmowy rejestracji skierowania na rehabilitację leczniczą;
 • utratę ważności skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne z uwagi na zawieszenie działalności placówek rehabilitacyjnych;
 • uzależnienie realizacji świadczeń rehabilitacyjnych od wykonania komercyjnego badania na COVID-19;
 • odmowy realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w domu pacjenta;
 • zastrzeżenia do zasad ustalania kolejności do świadczeń po wznowieniu działalności rehabilitacyjnej.

"We wszystkich sprawach dzwoniącym została udzielona profesjonalna porada, dzięki której można było pomóc w rozwiązaniu problemu pacjenta. W uzasadnionych przypadkach, ekspert pracujący na Telefonicznej Informacji Pacjenta podejmował interwencję bezpośrednio w placówce medycznej. W okresie od 1 do 22 maja 2020 roku podjęto kilkaset takich interwencji" - poinformowano w wydanym komunikacie.

Źródło: Biuro RPP