Rada Ministrów przyjęła 21 czerwca uchwałę w sprawie Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031.

Celem planu – jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu – jest rozwój sektora biomedycznego w Polsce i osiągnięcie przez nasz kraj pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ministerstwo Zdrowia, które przedłożyło uchwałę, wskazało, że pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego sektora biomedycznego, który będzie wspierał innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie zagrożeń epidemiologicznych.

Głównymi celami planu są: poprawa bezpieczeństwa lekowego w Polsce; zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów; poprawa stanu zdrowia pacjentów; optymalizacja systemu ochrony zdrowia oraz rozwój potencjału naukowego i gospodarczego kraju.

Plan – jak podano w komunikacie – skupia się na potrzebach sektora ochrony zdrowia, a jego realizacja koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym i mającym realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów.

Najważniejsze kierunki rozwoju sektora biomedycznego to – jak wskazano – m.in.: medycyna celowana/personalizowana; leki biologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze leków generycznych; medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia; narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Plan będzie realizowany przez Agencję Badań Medycznych. W komunikacie przekazano, że ABM będzie dążyć do tego, by w perspektywie do 2031 r. dokonywał się ciągły rozwój sektora biomedycznego w Polsce oraz aby nasz kraj osiągnął pozycję lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Agencja Badań Medycznych będzie także – jak podano – dążyła do powstania pierwszego polskiego innowacyjnego leku. (PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Katarzyna Lechowicz-Dyl