Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczęło realizację projektu pn. Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy. Ma on charakter pilotażu, do którego resort zdrowia zaprasza wszystkie podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ oraz oddziały dedykowane kobietom w ciąży i po porodzie.

Zasady realizacji programu są określone w Zarządzeniu Prezesa NFZ, a przystąpienie do niego można opisać w czterech podstawowych krokach:

  • zapoznanie się z wymaganiami jakie musi spełniać podmiot realizujący pilotaż, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" Dz.U. 2019 poz. 1537
  • złożenie Wniosku do właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z załącznikami (wzory wszystkich dokumentów są dostępne na stornie internetowej NFZ;
  • ocena Wniosku przez NFZ i ewentualne wezwanie do złożenia korekty;
  • podpisanie umowy i realizacja programu.

>>>ZOBACZ TEŻ: Kraków: Szpital Uniwersytecki z dofinansowaniem na położnictwo i neonatologię

- Warto zaznaczyć, że podmiot który przystąpi do pilotażu otrzyma dodatkowe środki finansowe w wysokości 18,20 zł za każdy osobodzień hospitalizacji pacjentki objętej wsparciem programu - przypomniał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który wyraził nadzieję, że projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem i przyczyni się do poprawy szeroko rozumianej jakości opieki zdrowotnej w Polsce oraz zainicjuje kolejne zmiany w zakresie żywienia szpitalnego.


Źródło: NFZ