Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało uchwałę w sprawie oceny programowej kierunku lekarskiego prowadzonego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

„Po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem uczelni w sprawie oceny programowej kierunku lekarskiego Prezydium PKA wydało ocenę pozytywną” - poinformowano na stronie internetowej Uniwersytetu.

Komunikat w tej sprawie wydał również Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

„To ogromny sukces. Pomimo pandemii i wielu ograniczeń z tym związanych udało się pozyskać kadrę naukową, jego praca miała ogromny wkład w rozwój inwestycji niezbędnych do utrzymania i dalszego prowadzenia kierunku lekarskiego.To uwieńczenie wielomiesięcznych starań. Pozytywna ocena PKA cieszy z wielu powodów: po pierwsze umożliwia przeprowadzenie rekrutacji na kierunek lekarski na kolejny rok akademicki, po drugie otwiera drzwi wielu młodym ludziom, którzy chcą kształcić się w Radomiu i być w przyszłości lekarzami, po trzecie to szansa na rozwój naszego miasta i zapewnienie kadry medycznej w przyszłości. Nasz szpital aktywnie włączył się w starania o utrzymanie kierunku lekarskiego na UTH poprzez wzmożoną i aktywną współpracę z uczelnią oraz Dziekanem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH. Powołano 12 oddziałów klinicznych, prowadzono praktyki zawodowe, wielu naszych pracowników uczy studentów medycyny radomskiej UTH. Jesteśmy czynnie zaangażowani w kształtowanie przyszłych lekarzy i cieszymy się, że zostało to zauważone i docenione” - napisano na stronie internetowej szpitala.


Źródło: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny