Polskie Towarzystwo Okulistyczne poparło protest lekarzy rezydentów i opublikowało specjalny komunikat w tej sprawie. Poniżej publikujemy go w całości.

Wyrażamy poparcie dla młodych lekarzy, którzy dziś walczą o zabezpieczenie prawa pacjentów do korzystania z wysokiej jakości opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Trwające od wielu lat poważne niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, które sprawia, że pomimo dokładania starań przez pracowników zaangażowanych w udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak i osób zarządzających systemem ochrony zdrowia nie można spełnić szybko rosnących i w pełni uzasadnionych oczekiwań pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia. Nie można też w pełni wykorzystać stale zwiększających się możliwości współczesnej medycyny.

Wzrost wydatków na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB w trzy lata z możliwością dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat, skrócenia kolejek, zwiększenie liczby pracowników medycznych, poprawa warunków pracy i podwyższenie wynagrodzeń to postulaty, to postulaty, które postulowaliśmy we wspólnym apelu organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych w dniu 26 czerwca 2017 r. Jednak nie zostały wysłuchane przez rząd.

Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone jak najszybciej i zapewnią naszym doskonale wykształconym, polskim pracownikom medycznym możliwość wykonywania zawodu w Polsce, w odpowiednich, godnych warunkach.


Źródło: PTO