Nowe badanie opublikowane w magazynie Frontiers in Microbiology pokazuje, że kobiety ciężarne rodzące Dzieci przedwcześnie mają bardziej zróżnicowaną społeczność bakteryjną pochwy. Wyniki te podkreślają również specyficzne bakterie związane z przedwczesnym porodem i mogą pomóc w identyfikacji kobiet najbardziej narażonych na przedwczesny poród.

"Pokazujemy związek między większym zróżnicowaniem mikrobiologicznym pochwy a przedwczesnym porodem, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży" - mówi Marina Sirota, adiunkt w na Uniwersytecie Kalifornijskim San Francisco w USA. "Oprócz potwierdzenia kilku gatunków bakterii, o których wiadomo, że są związane z przedwczesnym porodem, zidentyfikowaliśmy również kilka nowych."

Sirota kontynuuje: "Nasze wyniki rzucają światło na udział mikrobiomu pochwowego i specyficznych bakterii w tym procesie". Wyniki te mogą pomóc w przyszłych strategiach diagnostycznych i terapeutycznych, które pomogą zapobiec lub opóźnić przedwczesny poród".

Dzieci urodzone wcześnie, przed 37 tygodniem ciąży, często cierpią na skomplikowane problemy medyczne - przedwczesny poród jest główną przyczyną zgonów u noworodków. Chociaż istnieje wiele czynników ryzyka, takich jak stres w czasie ciąży, wiek matki czy niski wskaźnik masy ciała matki, to fakt, jak i dlaczego tak się dzieje, jest niezbyt zrozumiały.

"W przypadku większości tych porodów nie wiemy, dlaczego kobiety zaczynają rodzić wcześnie i niestety, ograniczona liczba terapii często nie jest skuteczna" - wyjaśnia Sirota. "Tak bardzo potrzebne są nowe sposoby identyfikowania kobiet z wyższym ryzykiem".

Rola mikrobomu z pochwy w odniesieniu do przedwczesnego porodu była już wcześniej badana, ale badania te miały swoje ograniczenia.

Dr Idit Kosti, doktorant w laboratorium Siroty i pierwszy autor tego badania, wyjaśnia: "Wcześniejsze badania dotyczyły tylko niewielkiej liczby kobiet i były często stronnicze wobec pewnych grup etnicznych, co utrudniało szerokie zastosowanie ich wyników".

"Przeprowadziliśmy metaanalizę, która polega na połączeniu danych z różnych badań w jeden zbiór danych. Dzięki temu uzyskaliśmy większą ilość informacji na temat bardziej zróżnicowanej grupy kobiet pod względem etnicznym i zaawansowania ciąży niż w każdym z badań osobno".

Dzięki połączeniu pięciu różnych zestawów danych, co odpowiada ponad trzem tysiącom próbek pobranych od ponad czterystu kobiet, naukowcy byli w stanie zidentyfikować nowe związki pomiędzy mikrobiomem pochwy, specyficznymi bakteriami i przedwczesnym porodem.

"Stwierdziliśmy, że kobiety, które rodzą przedwcześnie, mają znacznie bardziej zróżnicowany mikrobiom pochwowy, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, niż te, które rodzą w terminie", informuje Kosti.

Badacze zidentyfikowali również specyficzne mikroorganizmy związane z przedwczesnym porodem. Niektóre z nich zostały podkreślone przez wcześniejsze badania, takie jak Lactobacillus, który jest bardziej rozpowszechniony u kobiet, które rodziły w terminie, podczas gdy inne, takie jak Olsenella i Clostridium sensu scricto, zostały po raz pierwszy powiązane z wczesnym porodem.

Sirota i jej zespół badawczy mają nadzieję, że wyniki ich badań będą mogły zostać wykorzystane do odkrycia nowych sposobów wykrywania zagrożonych matek.

"Opracowane przez nas metody mogą być wykorzystane do połączenia jeszcze większej ilości danych, a wyniki te mogą stanowić źródło informacji na temat sposobów diagnozowania osób z grup ryzyka, a także potencjalnych metod leczenia przedwczesnego porodu".

Źródło: sciencedaily.com