Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór 3 podmiotów, które będą realizować program in vitro. Ze wsparcia samorządu Mazowsza skorzysta około 440 par. W budżecie Mazowsza jest na ten cel blisko 6,7 mln zł.

W konkursie na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” złożono 10 ofert. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej komisja ostatecznie wybrała 3 wykonawców, w tym dwóch z Warszawy – Medi Partner Sp. z o.o. i Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. oraz jednego z Płocka – Gravida Sp. z o.o.

Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie realizował program w latach 2019–2022 (zarezerwował na ten cel prawie 6,7 mln zł). Ostatecznie z programu skorzysta więcej par niż zakładano, bo koszty przedstawione w ofertach konkursowych okazały się dużo niższe od szacowanych. W efekcie środki przeznaczone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pozwolą przeprowadzić 1322 procedury zapłodnienia pozaustrojowego, które obejmą około 440 par z województwa mazowieckiego, jeśli jedna para skorzysta z trzech procedur.

Przeprowadzonych zostanie również 20 procedur mrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym. Dodatkowo dofinansowane będą bowiem także procedury pobrania i zamrożenia komórek jajowych uczestniczek przed leczeniem gonadotoksycznym. Jest to ważna informacja dla kobiet, które z powodu nowotworu lub innej choroby uszkadzającej płodność będą musiały poddać się leczeniu niekorzystnie wpływającemu na ich płodność.

>>>ZOBACZ TEŻ: Konin: Kobiecie zaszyto w ciele narzędzie chirurgiczne

Chętni otrzymają dofinansowanie do usług w ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz nadzór nad rozwojem zarodków. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego będzie realizowana zarówno z wykorzystaniem własnych gamet pary uczestniczącej w programie, jak również z gamet pobranych od anonimowego dawcy, jeżeli będą takie wskazania medyczne. Usługi związane z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem gamet od anonimowego dawcy, jeżeli nie mieszczą się w usługach przewidzianych do dofinasowania w ramach programu, będą finansowane przez uczestników programu.


Przewidywana wysokość dofinansowania, na które może liczyć para, będzie się wahać w przedziale 5,2–15,6 tys. zł. Wsparcie dotyczyłoby 3 prób przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Ponadto każdej uczestniczce w ramach programu przed leczeniem gonadotoksycznym zostanie zrefundowana procedura mrożenia komórek jajowych, maksymalnie do kwoty 2,8 tys. zł.

Dostępność programu

Program skierowany jest do par z Mazowsza, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) od co najmniej 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu. Ponadto osoby (pary), które chcą wziąć udział w programie powinny m.in. mieć powyżej 20 lat oraz stwierdzoną i potwierdzoną dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

>>>ZOBACZ TEŻ: Z PUM do Kenii

Natomiast kobiety aplikujące do programu w celu zamrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym powinny posiadać stwierdzoną i potwierdzoną dokumentacją medyczną chorobę nowotworową lub inną chorobę, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej. W programie nie określono dla tej procedury dolnej ani górnej granicy wieku, gdyż o kwalifikacji do programu będzie ostatecznie decydował lekarz, kierując się wskazaniami medycznymi.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie