Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany na członka Academia Europaea – europejskiej pozarządowej organizacji naukowej. Academia doceniła w ten sposób liczne dokonania i wkład Profesora w europejskie badania naukowe.

Academia Europaea powstała w 1988 z inicjatywy m.in. Royal Society i jest największym paneuropejskim towarzystwem naukowym. Obecnie zrzesza 3500 członków, w tym laureatów Nagrody Nobla i wiodących ekspertów z wielu dziedzin, takich jak nauki biologiczne i medycyna, prawo, ekonomia, technologia, nauki humanistyczne, nauki społeczne czy nauki ścisłe.

Misją Towarzystwa są m.in. działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych oraz promocja wartości europejskiej nauki i badań.


Źródło: Sląski Uniwersytet Medyczny