Na walnym zebraniu delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) wyłoniono nowe władze organizacji. Prezesem-elektem została prof. Dominika Dudek z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, która zastąpi na tym stanowisku prof. Jerzego Samochowca z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Dominika Dudek jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM. Od 2014 r. jest redaktorką naczelną czasopisma naukowego "Psychiatria Polska". Autorka kilkuset prac naukowych poświęconych psychiatrii, głównie zaburzeniom depresyjnym oraz chorobie afektywnej dwubiegunowej.Współautorka i redaktorka monografii i książek, m.in.: "Psychiatria na obcasach", "Ból i depresja", "Psychiatria pod krawatem". Popularyzatorka nauki, inicjatorka i prowadząca cykl spotkań "Rozmowy o człowieku" organizowanych w Polskiej Akademii Umiejętności.

>>>ZOBACZ TEŻ: Utrudniony dostęp do leczenia psychiatrycznego

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne działa od roku 1920. Organizacja zrzeszała polskich lekarzy psychiatrów i stawiała sobie za cel ustalenie zasad prawodawstwa psychiatrycznego, organizację opieki psychiatrycznej w odrodzonej Rzeczypospolitej, reprezentację polskiej psychiatrii na forum międzynarodowym. Pierwszy zjazd PTP po II wojnie światowej odbył się w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach i był poświęcony zbrodniom hitlerowskim na chorych psychicznie w Polsce. Obecnie towarzystwo składa się z 15 oddziałów. Odpowiada za rozwój psychiatrii i polskiej myśli psychiatrycznej, doskonalenie opieki psychiatrycznej oraz krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

Walne zebranie delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) odbyło się 24 września w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum