Wybitny kardiochirurg profesor Antoni Dziatkowiak został honorowym obywatelem Krakowa. Tytuł wręczyli 5 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta zwołanej z okazji Święta Miasta prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.

Prof. Antoniego Dziatkowiaka uhonorowano w dowód uznania jego szczególnych zasług dla powstania i rozwoju kardiochirurgii krakowskiej. W 1988 r. prof. Dziatkowiak wykonał pierwszy w Krakowie przeszczep serca i do 2001 r. wraz z zespołem przeprowadził ponad 500 transplantacji serca i 20 tys. innych operacji serca i aorty.

– Przyznając Panu Profesorowi Honorowe Obywatelstwo Krakowa chcemy podziękować za długoletnią i spektakularną działalność, za wkład w rozwój miasta jako liczącego się ośrodka nauk medycznych, ale przede wszystkim za codzienną pracę i służbę wypełnianą z sercem i oddaniem - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Profesor Dziatkowiak od podstaw zorganizował Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii oraz Instytut Kardiologii UJ CM, wybudował i wyposażył na światowym poziomie nowy gmach Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, poświęcony przez papieża Jana Pawła II 9 czerwca 1997 roku, w którym rocznie przeprowadza się największą w Polsce liczbę operacji kardiochirurgicznych.

Jest ekspertem w dziedzinie wszczepiania i bankowania homogennych (allogennych) zastawek aortalnych (tą metodę wprowadził w Polsce w 1974 roku). Jest współtwórcą polskiej transplantologii serca, współwykonawcą pierwszego polskiego przeszczepu serca w 1969 roku, organizatorem programu przeszczepiania serca w Krakowie od 1988 roku, inicjatorem programu „Ostre serce".

Budowanie prestiżu krakowskiej kardiologii było również możliwe dzięki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii COR AEGRUM, której założycielem w 1990 roku był właśnie profesor Antoni Dziatkowiak. Wielokrotnie powtarzał, że tej wspaniałej kliniki nie dałoby się wybudować bez serdecznego zaangażowania wielu darczyńców, bez łańcucha ludzi dobrej woli – także bez udziału metropolity krakowskiego ks. kardynała Franciszka Macharskiego, który był pomysłodawcą utworzenia fundacji.

W klinice pod okiem profesora Dziatkowiaka wykształciło się grono znakomitych kardiochirurgów. Gdy w 2001 roku prof. Dziatkowiak odchodził na emeryturę, był to wiodący ośrodek w Polsce. Dziś w Instytucie Kardiologii Collegium Medicum UJ wykonuje się ok. 3000 operacji rocznie. Ośrodek ten świadczy usługi dla całej południowej Polski, wspomagając regiony kraju, a pracują dla niego najwybitniejsi specjaliści.


Źródło: Urząd Miasta Krakowa