Zespół ekspertów pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca opracował kolejny raport, podsumowujący ostatnie lata funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta.

Jak informuje Biuro RPP, dokument identyfikuje obszary, w których może dochodzić do naruszenia praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz określa elementy systemu ochrony zdrowia, wymagające dalszej poprawy i zmian na korzyść pacjentów.

Od blisko 12 lat u Rzecznika Praw Pacjenta funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia, której celem jest wsparcie pacjentów, udzielanie informacji, wskazanie możliwości rozwiązania pojawiających się problemów oraz szeroko rozumianej edukacji.

W latach 2014-19 eksperci dyżurujący na infolinii odebrali 304 580 sygnałów od pacjentów. Rozmowy w głównej mierze dotyczyły korzystania z podstawowego prawa pacjenta, jakim jest prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

W styczniu 2019 r. Rzecznik Praw Pacjenta opublikował pierwszy raport poświęcony problematyce zgłoszeń kierowanych w latach 2015–2018 na infolinię oraz przekazywanych bezpośrednio w urzędzie podczas spotkań osobistych pacjentów z pracownikami Biura. II raport został uzupełniony o dane z 2019 r., a jego pełną wersję można pobrać ze strony internetowej RPP.

Biorąc pod uwagę dwa ostatnie lata (rok 2018 i 2019) Rzecznik Praw Pacjenta odnotował wzrost zgłoszeń na infolinię o 32%. Zwiększenie nastąpiło w zakresie problemów dotyczących: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (o 31,4%), podstawowej opieki zdrowotnej (o 33,2%), leczenia stomatologicznego (o 33,7%), rehabilitacji leczniczej (o 60,8%) i leczenia uzdrowiskowego (wzrost niemal trzykrotny).

W 2019 r., spośród wszystkich rodzajów świadczeń, najwięcej zgłoszeń dotyczyło leczenia szpitalnego (16 238 zgłoszeń, co stanowiło 24,4%), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (13 516 zgłoszeń, co stanowiło 20,3%), podstawowej opieki zdrowotnej (9734 zgłoszeń, co stanowiło 14,6%) oraz leczenia uzdrowiskowego (5173 zgłoszeń, co stanowiło 7,8%).


Źródło: Biuro RPP