19 stycznia 2017r. Warszawa


Zapraszamy na jedną z ważniejszych debat o stanie polskiego systemu ochrony zdrowia, jego zmianach i najtrudniejszych problemach – konferencję z cyklu PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2017.

Źródło: termedia.pl