Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski wystosował list do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o wsparcie dla Grudziądza. Miasto zmaga się z potężnym zadłużeniem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, którego łączna kwota zobowiązań wynosi około 457 mln zł.

Jak poinformował grudziądzki magistrat, miasto przygotowało plan naprawy sytuacji szpitala, którego częścią jest oddłużenie go kwotą około 300 mln zł. W październiku Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała miasto do wdrożenia planu postępowania naprawczego. 24 października Rada Miejska przyjęła plan postępowania naprawczego i na tej podstawie Prezydent złożył wniosek o preferencyjną pożyczkę z budżetu państwa w kwocie do 320 mln zł, dla miast będących w programie postępowania naprawczego.

Pozyskane środki mają być przeznaczone na oddłużenie grudziądzkiego szpitala. Ministerstwo wskazuje też, że miasto powinno przygotować alternatywne rozwiązanie uwzględniające otrzymanie niższej kwoty wsparcia. Takie wyjście jest przygotowywane.

Jednocześnie Prezydent złożył do Ministerstwa wniosek z prośbą o zwiększenie kwoty zarezerwowanej w budżecie państwa na wsparcie dla miast, które przyjęły plan postępowania naprawczego. Miasto otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Finansów, z której wynika że na obecnym etapie prac nad budżetem państwa nie jest wykluczone, że kwota przeznaczona na wsparcie dla miast w potrzebie będzie przedmiotem dyskusji. Daje to nadzieję, na pozyskanie wsparcia o które Prezydent się stara.


Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu