Dymisja Andrzeja Jacyny ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia to duża strata dla systemu ochrony zdrowia – oceniają Pracodawcy RP. Swoje stanowisko w tej sprawie Pracodawcy RP przesłali na ręce Przewodniczącego Rady Funduszu.

„W związku ze złożoną przez Pana Andrzeja Jacynę dymisją z funkcji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pozwalamy sobie wyrazić opinię, iż jest to duża strata dla systemu ochrony zdrowia. Mamy jednocześnie nadzieję, że Pan Andrzej Jacyna będzie nadal aktywnie pracował na rzecz systemu opieki zdrowotnej, i jego dorobek, osiągnięcia, wieloletnie doświadczenie i ogromna wiedza będą nadal wykorzystywane na rzecz poprawy efektywności polskiej opieki zdrowotnej” napisali Pracodawcy RP.

Przypomnijmy, że Andrzej Jacyna złożył dymisję z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w środę, 17 lipca br. Kierował on Funduszem od 2016 roku - najpierw jako pełniący obowiązki prezesa, a potem od 15 czerwca 2018 roku jako prezes.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, w dniu 18 lipca br. powierzył pełnienie obowiązków prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, zastępcy prezesa ds.operacyjnych.