W piątek (8 kwietnia) podczas konferencji Narodowego Funduszu Zdrowia, współorganizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, podsumowano funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku.

W konferencji udział wziął wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicielki parlamentu i europarlamentu, samorządowcy oraz dyrektorzy wielkopolskich szpitali. Spotkanie miało charakter hybrydowy i zgromadziło łącznie kilkadziesiąt osób, które przyczyniły się do tego, jak w ostatnim roku funkcjonowała służba zdrowia.

Konferencję rozpoczął wojewoda, który przywitał gości i wyraził wdzięczność wobec sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w trudnym czasie pandemii koronawirusa.

- Dla systemu ochrony zdrowia, administracji, wszelkich służb i inspekcji był to sprawdzian na niespotykaną dotąd skalę, którego powagę potęgował fakt, że stawką w nim było ludzkie życie i zdrowie. Wszystkie służby solidarnie włączyły się w działania zmierzające do opieki nad chorymi, udzielania pomocy osobom będącym w kwarantannie, a także do ograniczania skutków pandemii we wszystkich dziedzinach życia – mówił wojewoda.

Głównym punktem konferencji była prezentacja przygotowana przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ, podsumowująca ubiegły rok, pod względem funkcjonowania systemy ochrony zdrowia w naszym województwie. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, w 2021 roku koszty świadczeń z ramienia WOW NFZ były o ponad miliard złoty większe niż w roku 2019. Podsumowano także dotychczasowe statystyki dotyczące pandemii koronawirusa. Zwrócono uwagę na fakt, iż województwo wielkopolskie plasuje się na trzecim miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych mieszkańców. Omówione zostały także zastosowane formy aktywności przeciwdziałania COVID-19, takie jak punkty pobrań, szpitale tymczasowe, transporty pacjentów czy mobilne zespoły wymazowe. Dyrektor WOW NFZ, Agnieszka Pachciarz podkreśliła, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, tak sprawna i efektywna pomoc pacjentom, była możliwa w dużej mierze dzięki wojewodzie wielkopolskiemu. Call center, działający z ramienia WUW znacznie usprawnił kontakt między pacjentami a szpitalami, co przełożyło się na znaczne zmniejszenie kolejek. Podczas spotkania podkreślono także inicjatywę, jaką były cykliczne spotkania wielkopolskiego forum merytorycznego COVID-19. To właśnie tam specjaliści mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z walki z koronawirusem, a także uaktualniać posiadane informacje.

Kolejnym elementem spotkania było wystąpienie Dyrektor Wydziału Zdrowia WUW Liwii Polcyn-Nowak. Podsumowano w nim działanie Urzędu w zakresie ochrony zdrowia w czasie pandemii.

Rząd przekazał od marca 2020 roku szpitalom w Wielkopolsce oraz jednostkom samorządu terytorialnego środków finansowych w wysokości 179 554 449 zł.

W ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa sfinansowano lub dofinansowano m.in. zakup pięciu ambulansów, doposażenie lub modernizację oddziałów szpitalnych na terenie całego województwa, wyposażenie pracowni diagnostycznych oraz centralnej sterylizatorni. Na inwestycje przeznaczono łącznie prawie 34 miliony złotych.

W ramach budżetu i rezerwy ogólnej Wojewody w latach 2020-2021 na utrzymanie zespołów wymazowych i działalności koronera przeznaczono 671 700 zł.

W ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 sfinansowano budowę lub modernizację instalacji tlenowych w 15 wielkopolskich podmiotach leczniczych (przeznaczono 1 900 000).

Jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, przekazano 8 290 519 zł organizację punktów szczepień, transportu, infolinii oraz działań promocyjnych.

W ramach Rządowego Programu Wymiany Ambulansów 2020-2021 sfinansowano zakup dziewięciu ambulansów na łączną kwotę 4 950 000 zł.

Na zakończenie, do zebranych gości, przemówiły także europosłanka, Andżelika Możdżanowska oraz posłanka na sejm RP, Katarzyna Sójka, dziękując za dotychczasową, udaną współpracę z WOW NFZ, WUW oraz dyrektorami wielkopolskich podmiotów leczniczych.

Uczestnicy spotkania skupili się na podsumowaniu działań z ubiegłego roku, ale nie zapomnieli o wojnie, która obecnie ma miejsce w Ukrainie. Podkreślili, że służba zdrowia stoi przed kolejnym wyzwaniem, a także, że są gotowi pomóc naszym sąsiadom.


Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu