7-8 grudnia 2018r. , Wrocław

XL Konferencji Naukowo - Szkoleniowa „POSTĘPY OKULISTYKI. Okulistyka XXI wieku”, którą Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu organizuje w dniach 7-8.12.2018.

W programie, tej czterdziestej już Wrocławskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, organizatorzy będą starali się przekazywać Państwu szerokie spektrum istotnych dla codziennej praktyki okulistycznej nowości. Program będzie obejmował nie tylko sesje poświęcone poszczególnym działom okulistyki, ale także takim działom medycyny, które, jak np. diabetologia, wymagają dobrej współpracy między specjalistycznej

Dynamiczny rozwój nowych technologii obrazowania w diagnostyce okulistycznej wymaga nie tylko doskonałości technicznej obrazu, ale także jego dostosowania do celu stawianego przez diagnostę. Nie jest to możliwe bez ścisłego porozumienia między inżynierem optometrystą, a lekarzem praktykiem. Stąd organizowane na Konferencjach Sesje Optometryczne dedykowane obu tym specjalnościom. Zagadnienia wchodzące w zakres obu tych specjalności będą także prezentowane na Kursach i Warsztatach.

Podczas tegorocznej edycji zaplanowana jest także sesja dla pielęgniarek, których rola w zespołach diagnostycznych i terapeutycznych jest nieoceniona.

Szczegóły >> konferencjaspectrum2018.icongress.pl