Jak co tydzień, podsumowujemy minione siedem dni w ochronie zdrowia. Zobacz 10 najciekawszych artykułów, opublikowanych w serwisach LekSeek Polska.

  1. Wrocław: W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności koronawirusa. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH) przebadał próbki pobrane od 30 osób, które w niedzielę zostały przytransportowane do Polski z Chin. Dotychczasowe badania nie potwierdziły obecności koronawirusa 2019-nCoV z Wuhan. Ze względu na okres inkubacji choroby od obserwowanych osób jeszcze w tym tygodniu zostaną pobrane kolejne próbki i ponownie przebadane w warszawskim laboratorium - poinformował resort zdrowia.
  2. Wystawiono już 100 milionów e-recept. E-recepta na dobre wkroczyła do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Lekarze wystawiają średnio ok. 2 milionów tych e-dokumentów dziennie. W skali kraju właśnie przekroczyliśmy próg 100 milionów wystawionych e-recept - poinformowało na Twitterze Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
  3. Rząd przyjął uchwałę w sprawie Narodowej Strategii Onkologicznej. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 wraz z uchwałą w sprawie uchylenia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”. Dokumenty zostały przedłożone przez ministra zdrowia.
  4. NIK: Bez przełomu w służbie zdrowia, chlubnym wyjątkiem leczenie zaćmy. Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy przeznaczył na świadczenia opieki zdrowotnej ponad 80 mld zł, jednak jego działalność w 2018 r. nie spowodowała istotnej zmiany w dostępności świadczeń dla pacjentów. Zdaniem NIK widać jednak parę pozytywów: o ponad 50 tys. osób zmniejszyła się ogólna liczba oczekujących na świadczenia, znacząco zmniejszyły się kolejki na operację zaćmy, wprowadzenie dentobusów poprawiło, chociaż w niewielkim stopniu, dostępność świadczeń stomatologicznych, nastąpiła też wyraźna poprawa dostępności rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego.
  5. W Polsce zaczęła się kampania "Nursing Now”. 5 lutego 2020r. w Ministerstwie Zdrowia zainaugurowano w Polsce międzynarodową kampanię „Nursing Now”. Ma ona podkreślić ogromną rolę pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia. W większości krajów świata stanowią one co najmniej połowę wszystkich pracowników systemu opieki zdrowotnej.
  6. URPL podsumowuje 2019 rok. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował Biuletyn produktów leczniczych za 2019 rok.
  7. CSIOZ: Trwają prace nad algorytmem doboru dawcy dla biorcy szpiku. CSIOZ – wspólnie z Poltransplantem i grupą ekspertów z genetyki, transplantologii i hematologii – pracuje nad autorskim algorytmem doboru dawcy dla biorcy szpiku. To część realizowanego przez CSIOZ projektu, którego efektem ma być uruchomienie w Polsce nowego systemu obsługi działań związanych z transplantacjami, zleconego przez ministra zdrowia i finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
  8. Nie będzie zmiany kryteriów rekrutacji do przedszkoli pod kątem obowiązkowych szczepień. Ministerstwa edukacji i rodziny nie widzą wystarczającego uzasadnienia, by ustawowo regulować kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola pod kątem obowiązkowych szczepień przyjmowanych dzieci. Samorządy mają możliwość samodzielnie wprowadzić taki warunek - wskazuje MRPiPS.
  9. Wciąż brakuje nam wiedzy na temat transplantacji. Polakom wciąż brakuje wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej i możliwości, jakie daje leczenie za pomocą przeszczepów. W efekcie na każdy milion osób przypada raptem 13 zmarłych dawców narządów, podczas gdy europejska średnia przekracza 21. Spada również liczba przeszczepów narządów pobieranych od żywych dawców. Na transplantację nerki pacjenci czekają od 300 do 600 dni. Część z nich mogłaby otrzymać ją wcześniej od bliskiej osoby, bo polskie prawo dopuszcza taką możliwość. W poprawie tych statystyk dużą rolę mają odgrywać koordynatorzy transplantacyjni.
  10. NIA apeluje o zaostrzenie kar za „słupowanie”. Proceder „słupowania”, czy to w przypadku mafii VAT-owskich, paliwowych czy lekowych jest zjawiskiem, z którym od lat nie mogą sobie poradzić organy ścigania. Naczelna Izba Aptekarska negatywnie ocenia jego konsekwencje, dlatego zwraca się do wszystkich organów administracji państwowej odpowiedzialnych za stanowienie i przestrzegania prawa o zaostrzenie kar za udział w tym procederze.