Jak co piątek, podsumowujemy wydarzenia ostatniego tygodnia. Poniżej 10 najciekawszych artykułów opublikowanych w serwisach LekSeek Polska.

  1. Prezydium NRL: Dofinansowanie informatyzacji powinno przysługiwać wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom wdrażającym takie rozwiązania. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia przeznaczenie przez NFZ środków finansowych na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyłącznie przez jedną kategorię świadczeniodawców - posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Nowatorska immunoterapia w Gliwicach uratowała pacjentkę. Najnowocześniejsza obecnie forma immunoterapii, polegająca na wykorzystaniu własnych zmodyfikowanych genetycznie komórek odpornościowych pacjenta, pozwoliła uratować chorą na chłoniaka pacjentkę Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
  3. Nowa lista leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 roku.
  4. NIPiP: Niepokojące wyniki ankiety dot. agresji wobec pielęgniarek i położnych. Spośród 817 pielęgniarek i położnych tylko 49 nie spotkało się z zachowaniami agresywnymi, natomiast 768 doświadczyło agresji podczas wykonywania zawodu w placówkach ochrony zdrowia i innych instytucjach. Tak wynika z analizy przygotowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.
  5. Eksperci: sztuczna inteligencja przewidziała kierunek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Algorytmy sztucznej inteligencji (AI) z tygodniowym wyprzedzeniem przewidziały, że największym ryzykiem pojawienia się przypadków zarażenia koronawirusem poza Chinami obarczone są: Tajlandia, Korea Południowa, Japonia i Tajwan - podali w czwartek eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
  6. NRL i GIS: "Ukryte terapie" zagrażają zdrowiu i życiu. Główny Inspektor Sanitarny i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wydali oświadczenie w związku z publikacją na fanpage "Ukryte terapie – Jerzy Zięba”.
  7. WHO za podatkiem od słodkich napojów w Polsce. Europejskie przedstawicielstwo Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce w liście do Ministra Zdrowia popiera wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych jako elementu polityki zdrowotnej i walki z otyłością oraz chorobami niezakaźnymi.
  8. Ocena skuteczności szczepień u osób starszych. Finansowany ze środków UE projekt I-MOVE-plus miał na celu zbadanie skuteczności szczepionek przeciwko grypie i chorobom pneumokokowym oraz porównać strategie szczepień w populacji osób starszych w Europie. W skład konsorcjum weszło 26 partnerów z instytucji zdrowia publicznego, agencji UE, MŚP oraz ośrodków akademickich z kluczowych państw członkowskich UE.
  9. Polacy, którzy wrócili z Wuhan są zdrowi i wracają do domów. Minister Zdrowia poinformował, że Polacy, którzy wrócili z Wuhan 2 lutego są zdrowi i dziś wrócą do swoich domów. W Polsce nie ma potwierdzonego żadnego przypadku zarażenia koronawirusem 2019nCoV.
  10. Ludzkie tkanki drukowane w biodrukarce 3D zrewolucjonizują proces testowania nowych leków. Drukowane w laboratorium tkanki przyspieszą produkcję skutecznych nowych leków wprowadzanych na rynek, ograniczając przy tym potrzebę testowania leków na zwierzętach i zmniejszając koszty badań naukowych ponoszone przez firmy farmaceutyczne.