Zapraszamy na podsumowanie najciekawszych wiadomości minionego tygodnia, które ukazały się w serwisach LekSeek Polska.

  1. Nowa funkcjonalność w Rejestrze Asystentów Medycznych - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że z dniem 30 września br. w ramach systemu Rejestr Asystentów Medycznych (RAM) udostępniona zostanie nowa funkcjonalność, która umożliwi lekarzom upoważnienie asystentów medycznych do wystawiania w ich imieniu, poza e-ZLA, także e-recepty i e-skierowania.
  2. NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej - Nie wszyscy potrzebujący mają dostęp do odpowiedniej opieki paliatywnej i hospicyjnej. Powodem jest m.in. wąska lista chorób - głównie nowotworowych - kwalifikujących do takiej opieki i mała jej dostępność na wsiach oraz wprowadzone przez NFZ limity w finansowaniu tego typu świadczeń.
  3. Polska Federacja Szpitali apeluje o poprawę finansowania podstawowych procedur - Polska Federacja Szpitali (PFSz) w oficjalnym piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, jako organizacja zrzeszająca szpitale niezależnie od ich poziomu zabezpieczenia, czy modelu własnościowego, apeluje o jak najszybsze działania mające na celu zwiększenie finansowania podstawowych procedur szpitalnych wykonywanych także przez szpitale innych, niż poziom pierwszy i drugi, poziomów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali.
  4. Konin: Kobiecie zaszyto w ciele narzędzie chirurgiczne - Prokuratura z Konina bada okoliczności śmierci kobiety, w której ciele, w trakcie operacji w tamtejszym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, zaszyto kilkudziesięciocentymetrowe narzędzie chirurgiczne. 33-latka zmarła na początku września.
  5. Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań dotyczących tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków - Wytyczne mają na celu podwyższenie sprawności i efektywności postępowań przygotowawczych prowadzonych o tego typu przestępstwa, a także zapewnienie jednolitej praktyki w prowadzonych postępowaniach.
  6. Leki onkologiczne przyszłości - W ramach finansowanego ze środków UE projektu MATADOR naukowcy opracowują test komórkowy, który może pomóc w odkryciu nowych leków umożliwiających wyleczenie raka piersi.
  7. W opiece nad wcześniakami higiena i szczepienia mają kluczowe znaczenie - U wcześniaków nawet mało groźna infekcja może się przerodzić w niebezpieczną chorobę; w opiece nad maluchami kluczowe jest przestrzeganie higieny, zwłaszcza rąk - i wykonywanie szczepień – ostrzega dr Krystyna Bober-Olesińska. Największe zagrożenie zakażeniami dotyczy jesieni i zimy - dodaje.
  8. Komunikat NFZ dot. przeglądarki skierowań na leczenie uzdrowiskowe - Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej Centrali Funduszu oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu.
  9. Lubuskie: Program stypendialny dla przyszłych pielęgniarek i położonych - W woj. lubuskim rusza program stypendialny dla przyszłych pielęgniarek i położonych finansowany przez samorząd województwa. Jego celem jest zachęcenie studentów pielęgniarstwa do podjęcia pracy w regionie po zdobyciu wykształcenia – poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.
  10. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi - Zainaugurowano VII edycję kampanii „Zrozumieć Nowotwory głowy i szyi”, w ramach której trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Od 16 do 20 września w wybranych krajach Europy, w tym w Polsce, odbywają się m.in. badania profilaktyczne dla pacjentów. Aktywności prowadzone w ramach kampanii mają na celu podniesienie świadomości na temat nowotworów głowy i szyi, a także poprawę ich wykrywalności.