Zapraszamy na podsumowanie najciekawszych wiadomości minionego tygodnia, które ukazały się w serwisach LekSeek Polska.

  1. Prezydium NRL ma uwagi do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty - Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla idei powstania ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednakże stoi na stanowisku, że zapisy zawarte w przedłożonym projekcie są bardzo ogólne, często nieprecyzyjne i nasuwają wiele wątpliwości.
  2. Nie będzie dodatkowej biurokracji księgowej w POZ - Poradnie POZ nie będą musiały stosować standardu rachunku kosztów na potrzeby analiz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - taka zmiana znalazła się w podpisanej w piątek przez prezydenta Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. To efekt protestu Porozumienia Zielonogórskiego przeciwko dodatkowym obciążeniom biurokratycznym.
  3. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o powoływanie „powiatowych koronerów" - W Polsce nadal nie ma urzędnika, który mógłby stwierdzać zgon i sprawowałby pieczę nad zwłokami. Rzecznik Praw Obywatelskich od lat apeluje o uregulowanie tej kwestii, ale bez skutku. Zwrócił się zatem do kilkudziesięciu włodarzy miast, by rozważyli powołanie - wzorem niektórych miejscowości - „powiatowego koronera” lub by zawierali umowy z podmiotem leczniczym na takie usługi.
  4. Areopag Etyczny po raz kolejny dla studentów medycyny - Już po raz 12. studenci medycyny spotkają się na Pomorzu, aby wraz z ekspertami Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio zdobywać wiedzę z zakresu komunikacji na linii lekarz-pacjent. Warsztaty pod hasłem Areopag Etyczny odbędą się w Pucku w dniach 25.08 – 1.09.2019r.
  5. W Poznaniu seniorzy opiekować się będą w szpitalu noworodkami - Jesienią w poznańskim szpitalu im. Raszei rozpocznie się akcja „Senior maluszka tuli”, w ramach której wolontariusze powyżej 60. roku życia zajmą się opieką nad noworodkami, przy których - z różnych powodów - nie ma rodziców. Seniorzy mają za sobą wielotygodniowe szkolenia i kursy niezbędne do pracy z najmłodszymi.
  6. Nowela Prawa farmaceutycznego z podpisem prezydenta - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Prawo farmaceutyczne. Rozszerza ona katalog leków, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą.
  7. Rząd przyjął projekt noweli Prawa farmaceutycznego - Rada Ministrów przyjęła we wtorek (13 sierpnia) projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, m.in. dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
  8. Jakie zmiany w e-zdrowiu? - Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Nowelizacja zawiera największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  9. Rak piersi dla Polek to wciąż temat tabu - Mimo świadomości na temat konieczności wykonywania samobadania piersi oraz niezbędnych badań takich jak USG, czy mammografia, Polki nadal nie wykonują regularnych badań.
  10. Polacy nie znają podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą - Od początku czerwca utonęło już w Polsce ponad 190 osób, z kolei w całym ubiegłym roku – 545 – wynika z danych Policji. Główną przyczyną jest brawura, przecenianie swoich umiejętności, bagatelizowanie ostrzeżeń ratowników i alkohol.