Świętokrzyskie Centrum Onkologii będzie realizować program „Szczepienia dla chorych onkologicznie”. To pierwszy w Polsce i w Europie projekt profilaktyczny, którego celem jest zmniejszenie zapadalności na chorobę pneumokokową u chorych z nowotworami litymi i hematologicznymi. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podpisał umowę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisławem Góździem.

- To niezwykle ważne działanie skierowane do osób chorych onkologicznie w województwie świętokrzyskim – podkreślił podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekt „Szczepienia dla chorych onkologicznie” ma na celu zmniejszenie zapadalności na inwazyjne i nieinwazyjne choroby pneumokokowe o co najmniej 10% poprzez podanie szczepionki dla 5400 osób. Zaplanowane są również działania informacyjno – edukacyjne wśród osób leczonych onkologicznie i ich rodzin (7200 osób) z terenu województwa świętokrzyskiego. Wartość całkowita projektu to 1, 5 miliona złotych, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych to ponad 1, 3 miliona złotych. To pionierskie w skali Polski i Europy rozwiązanie zostało opracowane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i zatwierdzone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jak podkreślił prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, to historyczny moment w województwie świętokrzyskim. - Leczenie pacjentów chorych na nowotwory sprowadza się do obniżania ich odporności. Jest to ciężki okres w ich życiu, bo ulegają bardzo często infekcjom i muszą przebywać w szpitalach walcząc o życie. Rozwiązaniem tego problemu są szczepienia, które zostały przeprowadzone i udokumentowane w chorobach hematologicznych. Przeprowadzone badania w Świętokrzyskim Centrum Onkologii pozwoliły podjąć kolejny krok, aby rozszerzyć te działania na pacjentów z innymi nowotworami nie hematologicznymi. Bardzo się cieszę, że w Świętokrzyskim Centrum Onkologii są realizowane unikalne w Polsce i Europie projekty naukowe, a nasze badania są publikowane w impaktowanych czasopismach naukowych i poddawane międzynarodowej weryfikacji – dodał prof. Góźdź.

Jak wyjaśnia prof. dr hab. Marcin Pasiarski – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, który kilka lat temu opracował nowatorski schemat szczepień przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc dla chorych z przewlekłą białaczką limfocytową, osoby z rozpoznaniem choroby nowotworowej mają upośledzony układ odpornościowy. Dodatkowo leczenie przeciwnowotworowe oparte o chemioterapię i/lub radioterapię pogłębia stan dysfunkcji układu immunologicznego. W konsekwencji wiąże się z tym zwiększona zapadalność chorych onkologicznie na groźne dla zdrowia i życia zakażenia miejscowe i uogólnione, co pogarsza skuteczność leczenia, naraża chorego na przerwanie terapii, a nawet na ryzyko przedwczesnej śmierci. Badania nad nowym schematem szczepień trwały 6 lat, uczestniczyło w nich ponad 100 pacjentów Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO. – Uzyskaliśmy u tych pacjentów odpowiedź immunologiczną rzędu 60 %. Dla porównania poprzedni schemat szczepień dawał zaledwie 20 % skuteczność - mówi prof. Pasiarski.

Z programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką 13 walentną (PCV – 13) będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 18 rok życia, mają rozpoznane nowotwory złośliwe, takie jak – rak płuca, rak sutka, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa, nie rozpoczęli jeszcze leczenia radykalnego immunochemioterapią, nie byli szczepieni szczepionką przeciwko pneumokokom, nie posiadają przeciwskazań lekarskich do szczepienia, w tym przeciwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne oraz wyrażą pisemną zgodę na udział w badaniu.

Źródło: Świętokrzyskie Centrum Onkologii