Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych. Po raz pierwszy zawiera ona również wykaz leków, które będą dostępne bezpłatnie dla kobiet ciężarnych.

W ramach wrześniowej listy leków refundowanych Ministerstwo Zdrowia opublikowało pierwszą listę leków, które będą dostępne bezpłatnie dla kobiet w ciąży. W wykazie znalazło się 114 pozycji m.in. wszystkie refundowane insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron.

- Pracę nad dołączeniem nowych leków do tej listy dalej trwają i będzie ona odpowiednio modyfikowana w najbliższych miesiącach - zapewnił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Wykaz zapewnia dostęp do bezpłatnych leków dla wszystkich kobiet w ciąży – od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki "C") będzie mógł wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inny lekarz – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę.

Pobierz listę w pliku PDF