7-8 grudnia 2018r. Warszawa

V edycja konferencji "PEDIATRIA PRZEZ PRZYPADKI". Poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników. Pokazały one, że forma nauki poprzez omawianie konkretnych przypadków jest ciekawa i bardzo potrzebna w codziennej praktyce lekarzy.

V edycja, będzie się składać z następujących bloków tematycznych:

  • Diagnostyka różnicowa i leczenie objawowe
  • Stany nagłe
  • Choroby zakaźne
  • Dyżur
  • Odchylenia w badaniu przedmiotowym
  • Niepokojące wyniki badań

Tak jak w poprzednich edycjach, w każdym z bloków szczegółowo omawiane będą konkretne przypadki "chorobowe", z którymi mogą spotkać się: pediatrzy, neonatolodzy oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w swojej codziennej praktyce lekarskiej.

Liczba punktów edukacyjnych za udział w konferencji: 11

Szczegóły>> www.pediatriaprzezprzypadki.pl