W poniedziałek (28 stycznia) w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku została podpisana deklaracja wsparcia działań określonych w Liście Intencyjnym z 2011r., dotyczącym Partnerstwa dla Transplantacji w województwie podlaskim.

Podpisana deklaracja, jak podkreśla wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, rozszerza grono sygnatariuszy Listu z 2011r. o nowe podmioty i tym samym wzmacnia idę programu „Partnerstwo dla transplantacji”. Marszałek Województwa Podlaskiego był w gronie sygnatariuszy podpisanego listu.

Cele „ Partnerstwa dla transplantacji” obejmują:

  • przekonywanie dyrekcji i organów założycielskich szpitali do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach;
  • organizację warsztatów edukacyjno-psychologicznych dla lekarzy, poświęconych śmierci mózgu i rozmowie z rodziną zmarłego;
  • zaangażowanie szerokiego środowiska lekarskiego do współpracy, współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi w poszczególnych województwach;
  • program edukacyjny dla młodzieży i nauczycieli;
  • promocję dawstwa narządów przez Kościół katolicki;
  • kampanię społeczną podnoszącą świadomość Polaków na temat transplantacji narządów.

List Intencyjny osiem lat temu podpisało piętnastu sygnatariuszy, a aktualna deklaracja została podpisana przez wojewodę podlaskiego, przedstawiciela Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant", a także siedmiu konsultantów wojewódzkich (anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neurochirurgii, neurologii, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego) oraz dyrektorów 15 szpitali z województwa podlaskiego, które posiadają w swoich strukturach oddziały anestezjologii i intensywnej terapii.

Podpisana deklaracja zakłada:

1. wolę dalszego wsparcia działań określonych w Liście Intencyjnym, dotyczącym Partnerstwa dla Transplantacji w województwie podlaskim, polegających na:

  • zwiększeniu liczby przeszczepianych narządów pobranych od osób zmarłych;
  • zwiększeniu liczby nerek pobranych od dawców rodzinnych;
  • utworzeniu stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach;
  • podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie wspierania idei transplantacji;

2. podejmowanie działań na rzecz realizacji Programu Partnerstwo dla Transplantacji w województwie podlaskim, wykorzystując swoje doświadczenie, umiejętności oraz potencjał osobowy i techniczny.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego