Ponad 30 organizacji pacjentów z całego kraju podjęło decyzję o poparciu postulatu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB. "Mamy jeden cel - system musi się zmienić na pacjentocentryczny. Zawody medyczne powinny ze sobą współpracować dla dobra pacjentów. Jesteśmy zgodni - dodatkowe pieniądze wymagają zmian systemowych. W innym razie wielka szansa na zmiany stanie się jedynie kosztowna klęską" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Dyskusja dotycząca wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowia trwa od wielu lat. Z powodu trwającego od trzech tygodni protestu młodych lekarzy w końcu doprowadzono do sytuacji, w której będą podejmowane decyzje o zwiększeniu środków publicznych na zdrowie. Organizacje wspierające pacjentów apelują, by oczekiwany wzrost finansowania przełożył się na zbudowanie w Polsce nowoczesnego, pacjentocentrycznego i efektywnego kosztowo systemu opieki zdrowotnej.

„System ochrony zdrowia w Polsce wymaga, w naszej opinii, gruntownej transformacji. Środowiska pacjenckie nie chcą, by utrwalać obecne patologie systemu, ale postulują, by tworzyć nowe, lepiej funkcjonujące i bardziej odpowiadające potrzebom pacjentów rozwiązania” - uważają organizacje pacjenckie.

Zdaniem popierających postulat wzrostu wydatków publicznych na zdrowie, efektywność systemu ochrony zdrowia w dużej mierze zależy od współpracy zawodów medycznych. Organizacje pacjenckie podkreślają, że w obecnym modelu podziału kompetencji i obowiązków dostrzegają znaczne przeciążenie jednych przy całkowitym marginalizowaniu lub niewykorzystaniu potencjału innych zawodów medycznych.

„Istnieje potrzeba zaproponowania zupełnie nowego podziału zadań i odpowiedzialności między lekarzami, pielęgniarkami i pozostałymi zawodami medycznymi oraz wspierającymi, żeby pomóc tym zawodom zarówno w dobrej współpracy, jak i otoczeniu pacjentów właściwą opieką” - czytamy w wydanym komunikacie.

„Nasze propozycje zawieramy w trzech postulatach – polscy pacjenci muszą mieć łatwiejszy dostęp do informacji, świadczeń oraz innowacji. Poniższe rekomendacje przedstawione zostały podczas pierwszego spotkania (w dniu 20.10.2017r.) zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania powołanego przez Ministra Zdrowia”.

Jak przypominają pacjenci, "już w czerwcu tego roku ponad 100 podmiotów skierowało wspólny apel (włącznie z Naczelną Izbą Lekarską i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, towarzystwami medycznymi oraz licznymi organizacjami pacjenckimi) do Premier Beaty Szydło o wzrost wydatków publicznych na zdrowie do 6,8% PKB. Jest nam przykro, że na te same postulaty zwrócił uwagę decydentów dopiero protest i determinacja młodych lekarzy".

"Zależy nam na porozumieniu w sprawie dalszych losów ochrony zdrowia, na rozpoczęciu merytorycznego dialogu między protestującymi środowiskami i resortami zdrowia i finansów. Doceniamy starania resortu zdrowia i resortu finansów o zwiększenie finansowania ochrony zdrowia" - deklarują organizacje pacjentów.

"Zachęcamy do stworzenia wspólnego forum merytorycznego dialogu, który uwzględni pacjentów, wszystkie zawody medyczne oraz zainteresowane resorty administracji publicznej. Mamy nadzieję, że wizja pacjentów stanie się przedmiotem merytorycznej dyskusji w gronie, które nie wyklucza żadnego zainteresowanego zmianami podmiotu. Nawołujemy do porozumienia i zakończenia tego najpoważniejszego kryzysu w ochronie zdrowia przy wspólnym stole obrad" - apelują organizacje pacjenckie.


Źródło: MY Pacjenci