Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Jak informuje resort zdrowia, projekt rozporządzenia określa warunki realizacji programu pilotażu dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Celem przeprowadzenia przedmiotowego pilotażu jest ocena skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji udzielania świadczenia.

Jak wskazuje ministerstwo, ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa wskazuje, że zastosowanie trombektomii mechanicznej w populacji docelowej pacjentów z udarem niedokrwiennym wykazuje poprawę stanu pacjentów w zakresie oceny stopnia niesprawności i aktywności życia codziennego w porównaniu z pacjentami, u których zastosowano jedynie standardowe postępowanie. Ponadto, na podstawie oceny ekonomicznej przeprowadzonej z wykorzystaniem analizy kosztów-użyteczności wskazano, że proponowana metoda terapeutyczna jest efektywna kosztowo.

Wykaz realizatorów programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej:

  1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  2. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  3. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
  5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
  6. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  7. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  8. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
  9. Instytut Kardiologii w Warszawie
  10. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Projekt znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji