Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego zorganizowała Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, w związku z jubileuszem 90 lat działalności tego pogotowia. Wydarzenie ma szerzyć ideę ratownictwa medycznego oraz podkreślić rangę systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Podczas wydarzenia wiceminister Maciej Miłkowski wręczył nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda, patrona ratownictwa medycznego.

Wręczenie nagród im. bł. Gerarda

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego wiceminister Maciej Miłkowski uhonorował osoby zasłużone dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. W 2018 roku laureatami nagrody zostali:

- w kategorii „osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne” - Pan Senator RP Waldemar Kraska

Waldemar Kraska jest lekarzem chirurgiem i od 2001 r. pracuje jako koordynator medyczny i lekarz systemu w zespole specjalistycznym. W obecnej IX kadencji jest Przewodniczącym Senackiej Komisji Zdrowia, zajmując się między innymi kwestią ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pan Senator posiada szerokie kompetencje i znajomość specyfiki organizacji i zarządzania w systemie ratownictwa medycznego, co pozwala mu aktywnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych z tego zakresu.

- w kategorii „lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny" - Pani Anna Majka

Anna Majka oprócz tego, iż jest pielęgniarką, członkiem zespołu ratownictwa medycznego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, jest także instruktorem Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Na szczególną uwagę zasługuje zdarzenie, kiedy podczas urlopu wypoczynkowego Pani Anna Majka uratowała życie osobie tonącej prowadzącą czynności resuscytacyjne do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W swojej pracy zawodowej wyszkoliła kilka pokoleń pielęgniarek i ratowników medycznych.

- w kategorii „zarządzanie ratownictwem” - Pan Bogdan Kalicki

Bogdan Kalicki jest lekarzem i Dyrektorem SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Kieruje największą placówką ochrony zdrowia działającą w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie podlaskim. Pogotowie uzyskało tytuły Gazeli biznesu w rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w trzech ostatnich latach. Pan Bogdan Kalicki jest organizatorem Regionalnych Eliminacji do Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym, a w 2016 r. organizował Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. Pod jego kierownictwem rozwijana jest w dynamiczny sposób współpraca międzynarodowa z odpowiednikami na Białorusi i Ukrainie.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia