Dzięki środkom z Unii Europejskiej za niespełna dwa lata Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zmieni się nie do poznania. Dofinansowanie w wysokości 39 mln zł przekazane przez samorząd województwa pozwoli na budowę nowego pawilonu i gruntowną modernizację 4 pozostałych budynków sądeckiej placówki.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ponad 39 mln zł wsparcia od samorządu województwa pozwoli na budowę nowoczesnego pawilonu, do którego zostaną przeniesione oddziały: ginekologiczno-położniczy, ginekologii onkologicznej oraz neonatologii. Co ważne, w budynku znajdą się dwie izby przyjęć – pierwsza dla przypadków pilnych np. dzieci przywożonych przez kartkę czy kobiet do porodu, druga dla przyjęć planowanych. Dostosowując pomieszczenia do obowiązujących wymogów w izbie przyjęć znajdzie się także izolatka dla pacjentek zakaźnych oraz gabinet zabiegowy. W projekcie nowego budynku zostały przewidziane także pomieszczenia, których w obecnym pawilonie nie ma – powstanie m.in. specjalnie wydzielona część dla „rodziców po stracie” wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i gabinetem zabiegowym oraz tzw. „pokój rozmów trudnych”, gdzie pacjentki będą mogły porozmawiać z psychologiem lub np. spotkać się z księdzem. Dodatkowo przy każdym oddziale znajdą się osobne pokoje odwiedzin zapewniające pacjentom i ich gościom komfort i dyskrecję.

Zdecydowaną zmianę mają odczuć młode mamy, które jeszcze przed porodem będą mogły skorzystać z zajęć oferowanych w ramach przyszpitalnej szkoły rodzenia, a bezpośrednio po przyjściu na świat dziecka, wraz z noworodkiem trafią do jednej ze specjalnie przygotowanych sal. W każdym z tych pokojów znajdzie się miejsce dla maksymalnie dwóch mam i noworodków.

W ramach zmian, w istniejących budynkach szpitala, zostaną utworzone dwa nowe oddziały: geriatryczny oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej. Zaplanowano także budowę nowej kotłowni oraz przebudowę obecnych oddziałów: pulmonologicznego, otolaryngologicznego, chorób wewnętrznych, chirurgii dziecięcej, pediatrycznego, psychiatrycznego oraz poradni specjalistycznych. Rozbudowany zostanie również ośrodek onkologiczny, dodatkowo połączony estakadą z nowym pawilonem ginekologiczno-położniczym.

Wszystkie budynki oraz parkingi zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie pozwoli także na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Jego koszt wyniesie ponad 4 mln zł. Cała inwestycja zostanie ukończona we wrześniu 2020 roku i łącznie będzie kosztować ponad 49,2 mln zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego