Uproszczenie procesu wnioskowania o ponowne objęcie refundacją leku to jedno z głównych założeń nowelizacji ustawy refundacyjnej, którą w ostatnich dniach podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Dzięki wprowadzonym zmianom w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia może pozostać ok. 2,5 tysiąca produktów leczniczych. Wśród innych, zmodyfikowanych punktów na uwagę zasługuje m. in.:

 

  • precyzyjniejsze określenie cennika stosowanego przez szpitale przez dołączenie zastrzeżenia, iż sztywny charakter cen i marż nie będzie obowiązywać podczas zakupów leków szpitalnych
  • zmiana definicji ceny detalicznej i ceny hurtowej leku oraz usunięcie rozbieżności interpretacyjnych w zakresie naliczania podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie wyznaczania cen w kolejnych ogniwach łańcucha dystrybucji
  • znaczne uproszczenie procedury wnioskowania o refundację preparatów, które już posiadają decyzję refundacyjną (tj. znajdują się na listach) – nowe przepisy znoszą konieczność składania analizy HTA (analiza efektywności klinicznej, analiza ekonomiczna oraz wpływu na system ochrony zdrowia), a co powoduje, iż zgoda Agencji Technologii Medycznej w takich przypadkach nie będzie wymagana.
  • zmiany w zakresie programów lekowych i chemioterapii niestandardowej (wskazanie, iż lek finansowany w ramach programu nie może być finansowany w ramach innych świadczeń gwarantowanych w konkretnym wskazaniu na rzecz wybranej populacji pacjentów)
  • zmiany dotyczące aktualizacji list refundacyjnych – zgodnie z nowelą będą one aktualizowane co 2 miesiące, a nie jak dotychczas co 3 miesiące
  • ograniczenie uprawnień prezesa NFZ w zakresie ujawniania kwoty refundacji i wielkości refundowanych opakowań leków
  • wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą lekarz nie będzie zobowiązany przy wypisywaniu antybiotyków do wykonania antybiogramu
  • doprecyzowanie obowiązującego przepisu zakazującego reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, poprzez określenie, co nie jest reklamą
  • zaznaczenie, iż NFZ nie może przeznaczać na refundację więcej niż 17 proc. swojego rocznego budżetu

 

 

Autor: mgr farm. Michał Pstrągowski