Od 1 marca obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Do nowego projektu obwieszczenia zostało dodanych 108 produktów, w tym 62 produkty lecznicze w ramach listy aptecznej, 9 – w ramach katalogu chemioterapii, 17 – w ramach programów lekowych oraz 20 wyrobów medycznych w ramach listy aptecznej. Dla 204 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 1 gr do 3045,30 zł, natomiast w przypadku 3 produktów leczniczych nastąpiło podwyższenie tych cen od 80 gr do 19,66 zł. Co warte podkreślenia, dla 737 produktów leczniczych spadną ceny detaliczne od 1 gr do 64,58 zł.

Dobre wiadomości dla pacjentów chorych na ŁZS i ZZSK

Od 1 marca pacjenci mają zapewniony dostęp nie do jednego jak dotychczas, ale do 4 leków zawierających substancję czynną adalimumab – leku Humira, leku Imraldi, leku Amgevita oraz leku Hyrimoz w ramach 5 różnych programów lekowych:

  • „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”,
  • „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) ”,
  • „Leczenie inhibitorami TNF ALFA świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)”,
  • „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idioapatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”,
  • „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)”.

Pacjenci onkologiczni z nową szansą

Lek Erivedge (wismodegib), w wyniku pozytywnego rozpatrzenia sprawy w ramach drugiej instancji, został ponownie objęty refundacją w programie lekowym „Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem”.

Refundacją został objęty również lek Bortezomib Zentiva (Bortezomibum) w ramach nowego załącznika katalogu chemioterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Pełna lista dostępna jest tutaj.