Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych na swojej stronie internetowej uruchomiła formularz, poprzez który można zgłaszać nieprawidłowości dotyczące podwyżek zasadniczego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Samorząd pielęgniarek i położnych informuje, że część pracodawców odmawia respektowania stanowiska Ministra Zdrowia w kwestii trybu i sposobu rozliczania dodatkowych środków przekazywanych od 1 września 2018 r. przez NFZ na podstawie OWU na wzrosty wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Na ostatnim spotkaniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim ustalono, że resort przekaże to stanowisko bezpośrednio dyrektorom podmiotów leczniczych z wnioskiem o bezwzględne zastosowanie się do tej wykładni. Stanowisko to zostanie również przekazane do poszczególnych oddziałów NFZ z wnioskiem o skontrolowanie, czy świadczeniodawcy się do niego stosują.

Ustalono również, że w skrajnych przypadkach, jeśli dany pracodawca nadal odmawiać będzie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia, czyli nie będzie rozliczał środków przekazanych przez NFZ od 1 września 2018 r. i nie będzie akceptował obowiązku stosowania podziału tych środków w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub w wypadku ich braku z właściwymi oipip, Minister Zdrowia skieruje do takiego podmiotu bezpośrednią kontrolę z MZ.

Teraz NIPiP uruchomiła formularz zgłoszeniowy, poprzez który można zgłaszać takie nieprawidłowości.

Formularz dostępny tutaj.