Naczelna Izba Lekarska informuje, że wystawiając e-recepty dla osób z Ukrainy, które nie posiadają numeru PESEL, należy pamiętać o wydrukowaniu jej w formie zawierającej kod paskowy. Nie ma możliwości aktywacji recepty za pomocą czterocyfrowego kodu w aptece.

W chwili obecnej recepty wystawiane osobom z Ukrainy (nie posiadającym statusu uchodźcy) są realizowane z pełną odpłatnością – nie są refundowane. Prezes NRL, który rozmawiał w tej kwestii z Ministrem Zdrowia, uzyskał informację, że ten problem zostanie rozwiązany do końca tygodnia.


Źródło: NIL