Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed został wybrany na przewodniczącego Komitetu Antytytoniowego (Tobacco Control and Smoking Cessation Committee) - poinformowała Uczelnia.

Wyboru dokonano podczas 18. Światowego Kongresu Raka Płuca, który odbył się w październiku br. w Jokohamie (Japonia). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC).

IASLC jest organizacją o światowym zasięgu zrzeszającą około 6500 członków z ponad 100 państw.


Źródło: GUMed