Ruszył konkurs w ramach Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury szpitali pediatrycznych pełniących w systemie ochrony zdrowia funkcję strategiczną. Placówki mogą ubiegać się o środki na budowę, rozbudowę, modernizację oraz doposażenie - poinformował resort zdrowia.

Od 1 grudnia szpitale pediatryczne mogą zapoznać się z warunkami dofinansowania projektów w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej (SIS), który jest częścią Funduszu Medycznego. Propozycje projektów strategicznych będzie można składać już od 3 stycznia 2022 r.

- Czekamy na zgłoszenia od szpitali, które chcą zwiększyć dostępność do udzielanych świadczeń i zapewnić kompleksową opiekę małym pacjentom - począwszy od diagnostyki, przez leczenie, aż po rehabilitację. Pieniądze z Funduszu Medycznego mogą być przeznaczone na nowoczesne formy terapii, ale również na poprawę komfortu pobytu dziecka i opiekuna w szpitalu - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak dodał, celem realizacji projektów powinno być skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę i szybsze rozpoczęcie leczenia najmłodszych pacjentów.

O dofinansowani mogą ubiegać się szpitale:

  • onkologiczne, pediatryczne, pulmonologiczne i ogólnopolskie – podmioty z najwyższych poziomów tzw. sieci szpitali
  • posiadające pozytywną i ważną opinię o celowości inwestycji wydaną przez ministra zdrowia lub wojewodę.

Łącznie kwota dofinansowania w ramach SIS dla szpitali pediatrycznych to 2 mld zł. Wartość projektu strategicznego zgłoszonego do konkursu nie może być niższa niż 50 mln zł. Szpitale mogą ubiegać się maksymalnie o 300 mln zł wsparcia w formie dotacji celowej. Nabór propozycji projektów strategicznych potrwa do 31 marca 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez dedykowaną stronę https://konkursy.mz.gov.pl. Propozycja projektu powinna zawierać m.in. opis inwestycji, kosztorys i harmonogram realizacji, a także opis spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów oceny określonych w dokumentacji konkursowej.

Szczegóły dot. kryteriów na stronie: kliknij tutaj

Przy ocenie propozycji pod uwagę będą brane m.in. rola danego podmiotu w systemie ochrony zdrowia mierzona m.in. liczba świadczeń udzielanych najmłodszym pacjentom, opieka wysokospecjalistyczna dla dzieci, czy udziałem w kształceniu kadr medycznych, a także zapewnienie wysokiej jakości kompleksowych świadczeń zdrowotnych (m.in. poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji).

W czasie naboru pracownicy Ministerstwa Zdrowia będą udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji na temat konkursu za pośrednictwem adresu e-mail: fundusz.medyczny@mz.gov.pl oraz pod numerami telefonu: 882 359 163, 532 394 239, 539 141 337.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: kliknij tutaj

Rosort zdoriwa poinformował również, że kolejne konkursy w ramach SIS - dedykowane m.in. szpitalom onkologicznym - zostaną ogłoszone na początku 2022 r.

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków. Do 2029 całkowite nakłady na ochronę zdrowia w ramach Funduszu wyniosą 40 mld zł.

Oprócz infrastruktury, finansowanie z Funduszu Medycznego zostanie przeznaczone m.in. na: zwiększenie dostępności do terapii stosowanych w leczeniu chorób onkologicznych i chorób rzadkich, leczenie dzieci oraz leczenie poza granicami kraju, a także działania profilaktyczne.

Więcej informacji na temat zakresu wsparcia oferowanego w ramach Funduszu Medycznego jest dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/fundusz-medyczny

Źródło: Ministerstwo Zdrowia