Szpital w Kołobrzegu rusza z kolejnym etapem zmian swych medycznych przestrzeni. Dla potrzeb Pracowni i Poradni Specjalistycznych zaadaptowane zostaną pomieszczenia dla potrzeb m.in. pracowni elektrokardiologicznej czy neurologicznej. Samorząd województwa zachodniopomorskiego wesprze inwestycję kwotą 600 tys. zł.

Przedsięwzięcie to kontynuacja rozpoczętych w 2015 roku prac związanych z adaptacją i dostosowaniem do aktualnych wymogów pomieszczeń położonych na wysokim parterze budynku D w ramach przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych.

- Pewien czas temu jako władze samorządu województwa postawiliśmy sobie za główny cel inwestycyjny w kołobrzeskim szpitalu wykonanie niezbędnych modernizacji przestrzeni dla pacjentów, czyli pomieszczeń poradni oraz pracowni. Przed nami ostatni etap tej sporej inwestycji, który dofinansujemy kwotą 600 tys. zł. Nie kończymy procesu zmian w lecznicy, bowiem w miejscu, w którym przebywamy zostanie przeprowadzony zostanie remont ze środków unijnych w ramach RPO - mówiła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

W 2018 roku zmodernizowane zostaną pomieszczenia dla potrzeb: Pracowni Elektrokardiograficznej (EKG) i Pracowni Prób Wysiłkowych, Pracowni Elektroencefalografii (EEG) oraz Poradni Neurologicznej. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt, aparatura medyczna i wyposażenie sal.

Zaplanowane działania to kolejny etap zmian w kołobrzeskiej lecznicy, która regularnie podnosi standardy leczenia. W latach 2015-2017 przeprowadzono remont w ośmiu poradniach: chirurgicznej, urologicznej, onkologicznej, endokrynologicznej, gruźlicy i chorób płuc, ortopedycznej, pracowniach i poradni otolaryngologicznej i okulistycznej, przebudowano pracownie i poradnie okulistyczne oraz zakupiono echokardiograf, ultrasonograf oraz ultrasonograf ginekologiczny. Do zrealizowanych inwestycji Urząd Marszałkowski dołożył 2 mln zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego