Minister zdrowia Łukasz Szumowski odwiedził 6 czerwca Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Podczas zwiedzania ministrowi towarzyszyli: Paweł Kacprzyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, siostra Radosława Podgórska, Zastępca Prezesa Zarządu, Elżbieta Szczepkowska, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, oraz prof. Jerzy Szaflik, okulista i specjalista w zakresie chorób oczu.

Minister Szumowski złożył wizytę na oddziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego oraz w tutejszej szkole podstawowej. Uczestniczył m.in. w lekcji informatyki oraz lekcji wychowania fizycznego, podczas której obserwował trening dzieci z klubu „UKS Laski” grających w goalball. Następnie minister udał się do Technikum Masażu, po czym odwiedził salę rehabilitacyjną Szkół Specjalnych im. św. Maksymiliana oraz spotkał się z jej uczniami.

Spotkanie dotyczące działań podejmowanych na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku

Minister Szumowski uczestniczył też w spotkaniu dotyczącym działalności leczniczej na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku. W trakcie jego trwania omówiono najważniejsze postulaty i problemy dotyczące funkcjonowania i rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.

– Będziemy dążyć do właściwej interpretacji niedawno uchwalonej ustawy o uprawnieniach w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla niepełnosprawnych tak, aby uprawnienia te obejmowały także osoby z dysfunkcją narządu wzroku – mówił minister zdrowia.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia