27 września minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, podczas spotkania w Lublinie ogłosił pilotaż programu trombektomii mechanicznej.

Minister Zdrowia oficjalnie ogłosił pilotaż trombektomii mechanicznej, której celem jest mechaniczne usuwanie skrzepliny poudarowej. Intencją pilotażu jest wdrożenie procedury trombektomii, jej upowszechnienie i ustandaryzowanie oraz zapewnienie jej realizacji adekwatnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce.

"Mając na względzie inwazyjność procedury, ryzyko z nią związane oraz wysoki koszt, wdrożenie procedury trombektomii musi nastąpić stopniowo. Jeśli z ewaluacji pilotażu i realizacji świadczeń udzielanych osobom po udarze będzie wynikać, że możliwe jest włączenie kolejnych ośrodków do pilotażu, to będą one włączane" – wyjaśnił Łukasz Szumowski.

Do pilotażu w pierwszej fazie przystąpi siedem szpitali z województw: mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, lubelskiego i śląskiego. Pierwszy ogłoszony przez Ministra szpital to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.

"Klinika neurologii prof. Konrada Rejdaka jest jedną z najlepszych leczących udary mózgu. Dlatego jako pierwsza wchodzi do pilotażu. Będziemy płacić za każdego pacjenta, u którego taki zabieg zostanie wykonany w ramach programu. Trombektomia pozwala uniknąć paraliżu i daje pacjentowi szansę na normalne funkcjonowanie. Sama procedura jest już znana, ale brakowało odpowiedniej struktury, sieci współpracujących ze sobą jednostek, które ją wykonują. Chcemy, żeby teraz każdy pacjent, niezależnie od pory dnia i nocy czy miejsca zamieszkania, będzie miał wykonany taki zabieg" – tłumaczył szef resortu zdrowia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia