Somatyczne komórki macierzyste znalazły zastosowanie w przypadku medycyny regeneracyjnej. Są one wykorzystywane coraz częściej do odtwarzania struktur zniszczonych narządów oraz tkanek.

Jest to typ komórek macierzystych, które w porównaniu do embrionalnych komórek macierzystych występują w organizmie dorosłego człowieka. Mają możliwość przekształcenia się w komórki wyspecjalizowane, charakterystyczne dla tkanek oraz organów. W praktyce klinicznej używa się ich od ponad 40 lat.

Postęp terapii komórkowej oraz medycyny regeneracyjnej wiąże się coraz częściej z zastosowaniem komórek macierzystych. Możliwość różnicowania i nabywania cech w pełni funkcjonalnych komórek określonych tkanek lub narządów staje się podstawą trafności ich zastosowania w leczeniu wielu schorzeń. Ich przydatność bada się w leczeniu m. in. chorób neurodegeneracyjnych – stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, Alzheimera czy Huntingtona, w udarach czy uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Wieloletnie prace badawcze nad właściwościami i możliwościami regeneracyjnymi komórek macierzystych dowiodły, iż jednym z ich fenomenów jest zdolność różnicowania i odróżnicowania się w komórki dojrzałe i wyspecjalizowane praktycznie dowolnej tkanki lub narządu. Medycyna regeneracyjna znalazła również zastosowanie w onkologii. Po resekcji chirurgicznej guza stosuje się terapię, która na celu odtworzenie wyciętych i usuniętych tkanek.Źródło: www.biotechnologia.pl