500 tys. zł otrzymał Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. na zakup głowicy endosonograficznej wraz z torem wizyjnym dla oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii.

Umowę na przekazanie dotacji podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prezes Jerzy Ostrouch podczas Zgromadzenia Wspólników Szpitala.

Zadanie obejmuje zakup, dostawę oraz instalację głowicy endosonograficznej wraz z torem wizyjnym jako uzupełnienie posiadanego wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego. Na terenie Województwa Lubuskiego nie ma możliwości przeprowadzania badań endosonograficznych z uwagi na brak dostępu do endosonografu. Lubuscy pacjenci kierowani są na tego typu badania do podmiotów funkcjonujących poza obszarem województwa, gdzie okres oczekiwania na diagnostykę wynosi nawet 7 miesięcy.

Ponadto zgromadzenie wspólników wyraziło zgodę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę pracującą w wysokosprawnej kogeneracji – trigeneracji z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów sterowania zwiększającej bezpieczeństwo w ciągłości zasilania w energię elektryczną oraz cieplną Szpitala. Jak wyjaśnił prezes J. Ostrouch ta inwestycja pozwoli na osiągnięcie przez Szpital dużych oszczędności z uwagi na ostatnie podwyżki cen energii. Szacuje się, że dzięki podjętym działaniom szpital uzyska ponad 2 mln zł oszczędności rocznie.

Kolejnym tematem spotkania była decyzja w sprawie dostawy i montażu chillera absorpcyjnego do produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączy do instalacji kogeneracyjnej. Ta inwestycja poprawi komfort przebywania pacjentów w lecznicy, gdyż będzie wykorzystywana do klimatyzowania pomieszczeń oraz zabezpieczy chłód technologiczny dla urządzeń medycznych. Zgromadzenie wspólników podjęło również decyzję w sprawie przebudowy części pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Pracowni Endoskopii.

Na koniec posiedzenia prezes poinformował o sytuacji epidemicznej w Szpitalu. Mimo rosnącej liczby pacjentów z Covid-19, szpital nie ogranicza przyjęć na innych oddziałach.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa