Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK nr 1/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jako pierwsza w Polsce i jedyna w regionie, będzie wykorzystywała nowoczesny sprzęt do operacji okulistycznych.

Specyfika tej aparatury polega na tym, że prezentuje dużą rozdzielczość obrazu przy jednoczesnym jego powiększeniu do dużych rozmiarów. Przekaz na monitorach z pola operacyjnego eksponowany jest w technice 3D (trójwymiarowej), co pozwala na ukazanie pełnej głębi i precyzji w przestrzeni zabiegowej.

Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej prof. Robert Rejdak wyjaśnił, że zakupiony nowoczesny sprzęt będzie służył do całego spektrum zabiegów okulistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów skomplikowanych i trudnych.

Pozyskaniu sprzętu dla Kliniki od samego początku był przychylny JM prof. Wojciech Załuska. Rektor naszej Alma Mater nie krył zadowolenia, że oprócz zastosowania w operacjach, sprzęt będzie również służył do celów dydaktycznych. Wykorzystując szeroki zakres możliwości aparatury, będą się przy niej mogli szkolić nasi studenci oraz młodzi lekarze.

Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków własnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Inwestycję wspierali Prorektor ds. Klinicznych dr hab. Marek Sawicki i Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamil Torres.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie