Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie realizacji „Programu polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”. 21 czerwca 2018 roku szczegóły programu przedstawili: wicemarszałek WŁ Dariusz Klimczak, członek Zarządu WŁ Joanna Skrzydlewska oraz radny Sejmiku WŁ Piotr Bors.

Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności u ok. 2% par kwalifikujących się do zapłodnienia pozaustrojowego (stanowiących populację docelową Programu) w okresie objętym programem. Adresatami programu są pary ze stwierdzoną przyczyną niepłodnością lub nieskutecznym leczeniem niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, w których kobieta jest w przedziale wiekowym 20–40 (wg roku urodzenia).

Programem nie zostaną objęte pary, które korzystały lub korzystają ze świadczeń finansowanych z budżetu Miasta Łodzi w ramach podobnego programu. W związku z tym program wojewódzki daje szansę pozostałym parom z regionu na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Szacuje się, że w pierwszym roku realizacji programu (tj. przez ok. 4 miesiące) będzie możliwe włączenie do programu 39 par. Program zakłada możliwość jednokrotnego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5100 zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację programu w 2018 r. to 200 tys. zł.

21 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na wybór realizatorów programu. Oferty można składać do 9 lipca. Szczegółowe informacje o konkursie będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego