Na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze funkcjonariusze Policji z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali pięć osób, w tym lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wszystkie podejrzane są o popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze w dniach 11 i 12 grudnia 2017 roku usłyszeli oni zarzuty i zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych.

Wiesław D. usłyszał łącznie pięć zarzutów popełnienia przestępstw z art. 228 par. 1 i 3 kodeksu karnego i z art. 271 par. 1 kodeksu karnego. Polegały one na tym, że pełniąc funkcję publiczną jako lekarz sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przyjmował korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa w postaci wystawiania niezgodnie z przepisami, nierzetelnych, bez uprzedniego przebadania pacjentów, zaświadczeń o niezdolności do stawiennictwa na wezwanie uprawnionych organów, głównie sądów, rozpoznających sprawy cywilne oraz karne. Dotychczas ustalono, że podejrzany przyjmował każdorazowo kwoty nie mniejsze niż 100 złotych.

Trzem kolejnym osobom przestawiono zarzuty przekupstwa z art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego. Przestępstwa te polegały na udzielaniu Wiesławowi D. korzyści majątkowych w zamian za wystawianie nierzetelnych zaświadczeń lekarskich służących jako usprawiedliwienie dla niestawiennictwa przed sądami.

Piąta z zatrzymanych osób usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa z art. 18 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 271 par. 1 kodeksu karnego. Przestępstwo to polegało na nakłonieniu Wiesława D. do poświadczenia nieprawdy w dokumencie w postaci zaświadczenia lekarskiego o niezdolności stawiennictwa na wezwanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 12 grudnia 2017 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosek o zastosowanie wobec lekarza sądowego Wiesława D. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.

Przeprowadzone czynności to efekt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. W jego toku, w oparciu między innymi o materiały uzyskane przez Policję w ramach kontroli operacyjnej, zgromadzono dowody świadczące o przestępczym procederze jakiego dopuszczał się lekarz sądowy Wiesław D.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty. W wyniku podjętych czynności zabezpieczono bowiem między innymi ponad pół tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych przez Wiesława D. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że część z nich mogła również zostać sporządzona w okolicznościach podobnych do opisanych w zarzutach.


Źródło: Prokuratura Krajowa