Międzynarodowy zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ rozszyfrował strukturę atomową jednego z kluczowych komórkowych „ochroniarzy” – białka Elp3. Cząsteczka ta odpowiada za poprawną produkcję wszystkich innych białek komórkowych, przeciwdziałając tym samym chorobom neurodegeneracyjnym. O wynikach badań krakowskich uczonych można przeczytać w najnowszym numerze „Nature Communications” - poinformował Uniwersytet Jagielloński.

Opublikowana w czasopiśmie praca poświęcona jest trójwymiarowym strukturom występującego w różnych organizmach białka Elp3. Autorzy dowodzą w niej, że jego kształt oraz rola pozostaje identyczna nawet w przypadku bardzo odlegle powiązanych ze sobą organizmów, a także rzucają światło na mechanizmy odpowiadające za pełnioną przez nie funkcję. Poznanie struktury białka Elp3 pozwoli naukowcom odpowiedzenie na pytanie, jak dokładnie ono działa, w jaki sposób wpływają na nie mutacje oraz czy jego aktywność da się zablokować.

– Ponieważ mutacje zachodzące w białku Elp3 powiązane są z ciężkimi schorzeniami takimi jak rak czy choroby neurodegeneracyjne, odpowiedzenie na te pytania jest kwestią absolutnie kluczową – mówi kierownik projektu dr Ting-Yu Lin. Zrozumienie budowy białek umożliwi poznanie przyczyn chorób na poziomie molekularnym, a w konsekwencji opracowanie skuteczniejszych technik diagnostycznych i metod leczenia.

Projekt od samego początku realizowany był w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzynarodowa grupa badawcza złożona z uczonych z Tajwanu, Francji, Austrii i Polski pracowała w ramach Laboratorium Maxa Plancka kierowanego przez dr. Sebastiana Glatta (www.glatt-lab.pl). Badanie zostało sfinansowane z funduszy pozyskanych z grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki oraz programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Rozpoznanie struktury białka Elp3 możliwe było dzięki wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę laboratoriach Structural Biology Core Facility. Jednostka ta, utworzona dzięki grantowi TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zapewnia wsparcie wewnętrznym oraz zewnętrznym zespołom prowadzącym badania z dziedziny krystalografii oraz kriomikroskopii elektronowej na najwyższym światowym poziomie. Więcej informacji na jej temat można uzyskać na stronie www.structuralbiology.pl.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie