W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II otwarto odnowioną pracownię Rezonansu Magnetycznego. Została wyposażona w najnowszej generacji aparat, posiadający wiele unikatowych funkcji.

W ramach projektu „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii” Szpital otrzymał możliwość zakupu Aparatu MR 1,5T (rezonansu), zainstalowanego w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Jana Pawła II.

Jak informuje placówka, dotychczas używany tomograf komputerowy o indukcji pola magnetycznego 1.5 T Magnetom Sonata, zainstalowany w roku 2000, był już technologicznie przestarzały. Wykonano na nim ponad 40 tysięcy badań diagnostycznych, w tym ponad 4 tysiące badań kardiologicznych i ponad 2 tysiące naczyniowych.

Nowy rezonans magnetyczny MAGNETOM Avanto, A Tim&Dot System to nowoczesny 1,5 teslowy aparat rezonansu magnetycznego wyposażony w wiele unikatowych funkcji. Umożliwia szybkie i właściwe rozpoznanie zmian, a także sprawdzenie efektywności wdrożonej terapii przy zachowaniu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa pacjenta. Rezonans pozwala na przebadanie całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany pozycji czy cewek. Zastosowanie w aparacie specjalnych technik redukcji artefaktów ruchowych oraz szybkich technik obrazowania równoległego umożliwia obrazowanie bez konieczności wstrzymywania oddechu oraz znaczne skrócenie całego badania. Specjalna konstrukcja aparatu z krótkim magnesem daje możliwość badania pacjentów cierpiących na klaustrofobię oraz dzieci.

Sprzęt posiada zestaw zoptymalizowanych protokołów, umożliwiający przeprowadzenie badań neurologicznych, naczyniowych, kardiologicznych, onkologicznych, badań stawów oraz pediatrycznych.

Najnowszy aparat MR 1,5T zakupiono za kwotę prawie 4,6 mln zł. Środki na ten cel zostały zapewnione w ramach projektu „Utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii”, dofinansowanego w 80% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wszystkich wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 21 900 000,00 zł, z czego kwota przeznaczona na wyposażenie medyczne to blisko 11,3 mln zł, w tym dofinansowanie unijne prawie 9,04 mln zł.


Źródło: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II