Właśnie rozpoczęły się prace remontowe trzech zabytkowych budynków na terenie zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie. Przebudowa i modernizacja jednej z najlepszych tego typu placówek w regionie potrwa do czerwca 2021 roku.

Prace pochłoną blisko 30 mln zł z czego ponad 11 mln zł pochodzi z RPO WM na lata 2014-2020. Pozostała kwota to wkład własny szpitala w wysokości ponad 18,7 mln zł, zapewniony przez budżet Małopolski.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, środki finansowe pozwolą na wyremontowanie oddziału przeznaczonego dla pacjentów cierpiących na choroby psychiczne i gruźlicę. Zostanie przebudowany budynek nr 40, będący kiedyś przedszkolem, a następnie miejscem zamieszkania sióstr służebniczek, pracujących jako pielęgniarki w kobierzyńskim szpitalu. Modernizacja obejmie budynek 5A, pierwotnie przeznaczony dla chorych chronicznie, a od lat 60-tych XX wieku do 2016 roku mieszczący oddział neurologiczny. Po remoncie budynki pomieszczą oddziały przeniesione z innych obiektów, a także powstanie tu przestrzeń dla nowych oddziałów. Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na bieżąco stara się dostosować ofertę świadczeń do potrzeb mieszkańców Małopolski.

- Środki, jakie przekazujemy do naszych placówek, pozwalają remontować, modernizować, a także zaopatrywać je w najnowocześniejszy sprzęt. Wszystko po to, by zapewnić pacjentom jak najwyższy standard świadczonych usług medycznych – zaznaczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

Wszystkie działania remontowe zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków. Po zakończeniu prac budynki spełnią wymogi stawiane obiektom leczniczym i co warto dodać, warunki hospitalizacji zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego