Stowarzyszenie Retina AMD Polska przeprowadziło wieloaspektowe badanie, którego efektem jest pierwszy w Polsce raport: „Społeczny audyt sytuacji osób z genetycznymi schorzeniami wzroku” opisujący niezwykle trudną sytuację osób dotkniętych genetycznymi schorzeniami wzroku.

25 kwietnia Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie podsumowujące projekt „Wszystko dla ratowania wzroku – połączmy siły”. Podczas wydarzenia omówione zostały zrealizowane działania i przedstawione najważniejsze wnioski.

Źródło: Stowarzyszenie Retina AMD Polska