W Klinice Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w 2017 roku odbyło się 2306 porodów – o 237 porodów więcej niż w 2016 roku, najwięcej w ciągu ostatnich 25 lat.

- W ogólnej liczbie porodów, w roku 2017, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, 63 były z ciąż wielopłodowych: jeden raz urodziły się trojaczki, a w 62 przypadkach bliźniaki – informuje doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Rokita – kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ. – Od 2012 roku, gdy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym urodziło się około 950 dzieci, notowany jest stały wzrost liczby urodzeń – informuje profesor i dodaje, że w minionym roku, liczba porodów w placówce była największa od 25 lat.

Szpital przypomina, że kobiety decydujące się, by urodzić dziecko w Kielcach, mogą skorzystać m.in ze znieczulenia zewnątrzoponowego (w klinice jest stały dyżur anestezjologa, który dedykowany jest wyłącznie rodzącym) oraz z profesjonalnej wanny do porodów w wodzie. Dużo par korzysta z możliwości uczestnictwa w porodach rodzinnych.

Klinika Położnictwa i Ginekologii WSzZ ma III poziom referencyjności.


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach