Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim wydał raport, przedstawiający charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną tej choroby.

Raport „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w województwie mazowieckim” podsumowuje podjęte w latach 2014-2016 działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej, leczenia i wsparcia społecznego. W skład zespołu, powołanego przez Wojewodę Mazowieckiego, wchodzą specjaliści z zakresu zapobiegania zakażeniom i ich leczenia reprezentujący organizacje pozarządowe oraz instytucje systemu ochrony zdrowia.

W 2018 roku powstała druga zaktualizowana wersja raportu, którą można pobrać ze strony Rzecznika Praw Pacjenta [Plik PDF].


Źródło: Biuro RPP